TRYB POSTĘPOWANIA W CELU ZAPEWNIWNIA DOPROWADZENIA WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

  1. Wystąpienie do PUK w Michałowicach z wnioskiem o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odbioru ścieków.
  2. Przedłożenie do uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
  3. Wystąpienie z wnioskiem o zawarcie umowy na Dostawę Wody i Odprowadzenie Ścieków – przed przystąpieniem do wykonania przyłącza.
  4. Odbiór techniczny przyłącza przez PUK w Michałowicach.
  5. Zawarcie umowy na Dostawę Wody i Odprowadzenie Ścieków – przed zamontowaniem wodomierza.