KOMUNIKAT

435 0

KOMUNIKAT

„Woda z wodociągu publicznego Młodziejowice – ujęcie Młodziejowice, ul. Kadrowa, gmina Michałowice podawana dla mieszkańców gminy Michałowice w miejscowościach, tj.: Młodziejowice (z wyjątkiem ulic: Winnica, Na Szczepowa, Nadział, Awdańców oraz w części ul. Stoczki od nr 34, Legionowa od nr 1 do nr 130) oraz Michałowice (ulice: Kożlica, Podedworze, Parkowa, Sąsiedzka, Nad Dłubnią, Dąbrowskich nr 20 i 25 do 96),

JEST WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA

Po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 04 sierpnia 2020 r. z punktu czerpalnego: ujęcie Młodziejowice, ul. Kadrowa stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 2 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym:

Woda może być używana do picia po uprzednim przegotowaniu. Przegotowaniu wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków, niemowląt, dzieci do lat 2 oraz osób z obniżoną odpornością. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podług i spłukiwania toalet ect.).

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o., zarządzające wodociągiem publicznym Młodziejowice podjęło działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Inne wiadomości

Ujęcie wody w Zagórzycach Starych

Opublikowane przez - 23 października 2018 0
Zakończyły się prace związane z przyłączeniem studni wierconej zlokalizowanej w miejscowości Zagórzyce Stare. Podłączana studnia głębinowa odwiercona na początku roku…

Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 8 maja 2019 0
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice,…

30.04.2018 – Nieczynne

Opublikowane przez - 25 kwietnia 2018 0
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2018 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. z dnia 23.04.2018…

Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 18 lutego 2021 0
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22 lutego 2021 roku, tj. poniedziałek, wystąpi przerwa…

Awaria

Opublikowane przez - 4 grudnia 2018 0
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym (4.12.2018) wystąpi przerwa…