Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 15 lipca 2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20 lipca 2020 roku tj. poniedziałek, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9:00 do 14:00 w miejscowości Michałowice w rejonie ul. Banasiówka, ul. Działkowa, ul. Miła, ul. Wisniowa.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w ulicach Kolejowa i Krajobrazowa w miejscowości Raciborowice, gmina Michałowice.

Opublikowane przez - 10 lipca 2020

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w ulicach Kolejowa i Krajobrazowa na działkach nr 417/2, 417/8, 522/5, 522/6, 408, 403, 404, 401/8, 401/4, 401/2, 401/7, 400/5, 420, 419/2, 400/4, 419/23, 419/24, 419/21 w miejscowości Raciborowice, gmina Michałowice. Zapytanie ofertowe Zał. Nr 1 Formularz ofertowy Zał. Nr 2 Wykaz robót Zał. Nr 3

Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 9 lipca 2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13 lipca 2020 roku, tj. poniedziałek, w godzinach od 9:00 do 19:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Michałowice w rejonie ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Źródlaną do ul. Granicznej), ul. Graniczna (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II

Dostawa fabrycznie nowej zabudowy wysokociśnieniowej do czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic do 400 mm zamontowanej na przyczepie.

Opublikowane przez - 7 lipca 2020

Dostawa fabrycznie nowej zabudowy wysokociśnieniowej do czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic do 400 mm zamontowanej na przyczepie. Zapytanie ofertowe Zał. Nr 1 Formularz ofertowy Zał. Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 3 Projekt umowy Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa fabrycznie nowego zestawu do inspekcji kanalizacji w zakresie średnic do 400 mm z wychylno-obrotową głowicą.

Opublikowane przez - 7 lipca 2020

Dostawa fabrycznie nowego zestawu do inspekcji kanalizacji w zakresie średnic do 400 mm z wychylno-obrotową głowicą. Zapytanie ofertowe Zał. Nr 1 Formularz ofertowy Zał. Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 3 Projekt umowy Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 1 lipca 2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 3 lipca 2020 roku tj. piątek, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9:00 do 13:00 w miejscowości Wilczkowice (ul. Jaworowa, ul. Pociesznej Wody, ul. Bukowe Wzgórze, ul. Parkowe Wzgórze, ul. Gaikowa, ul. Zawiła, ul. Zielona Dolina, ul. Złotogórska, ul. Zamkowa, ul.