Komunikat

Opublikowane przez - 29 maja 2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Decyzją Nr KR.RET.070.188.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie gminy Michałowice. W związku z powyższym od dnia 29 maja 2020

Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 29 maja 2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 roku tj. poniedziałek, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 10:00 do 12:00 w miejscowościach Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Więcławice Stare, Więcławice Dworskie, Pielgrzymowice, Sieborowice oraz Goszcza (w rejonie usług świadczonych przez PUK Michałowice).

Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 29 maja 2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 roku tj. poniedziałek, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9:00 do 13:00 w miejscowości Młodziejowice w rejonie ul. Zanidzie, ul. Kadrowa (od skrzyżowania z ul. Zanidzie w kierunku Książniczek), ul. Harcerska, ul. Do Młyna, ul. Franciszka Gawrońskiego, ul.

Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 22 maja 2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25 maja 2020 roku tj. poniedziałek, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9:00 do 12:00 w miejscowościach Zdzięsławice, Pielgrzymowice oraz Więcławice Dworskie w rejonie ul. Tatrzańskiej (od skrzyżowania z ul. Zgody do skrzyżowania z ul. Centralną), ul. Babiogórskiej oraz ul. Beskidzkiej.

Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 13 maja 2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.05.2020 roku tj. piątek, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 10:00 do 12:00 w miejscowości Michałowice w rejonie ul. Legionowa, ul. Widokowa oraz część ul. Krakowskiej.

Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 12 maja 2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13 maja 2020 roku tj. środa, w związku z pracami na sieci wodociągowej, mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody w godzinach od 8:00 do 10:00 w miejscowościach Wola Więcławska i Masłomiąca.

Wykonanie obudowy studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową.

Opublikowane przez - 6 maja 2020

Wykonanie obudowy studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Michałowice II, ul. Akacjowa, na działkach nr 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 229/1 obręb: 006 Michałowice gm. Michałowice. Zapytanie ofertowe Zał nr 1 Formularz ofertowy Zał nr 2 Przedmiary Robót Zał nr 3 Specyfikacja Techniczna Zał nr 4 Projekt