Pobór i badanie pobranych próbek wody pitnej w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego, a także wybranych parametrów wody i ścieków oraz wykonanie sprawozdań z wyników analizy.

Opublikowane przez - 13 grudnia 2019

Pobór i badanie pobranych próbek wody pitnej w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego, a także wybranych parametrów wody i ścieków oraz wykonanie sprawozdań z wyników analizy. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 1a Arkusz wyceny Załącznik nr 1b Arkusz wyceny Załącznik nr 1c Arkusz wyceny Załącznik nr 1d Arkusz wyceny Załącznik