Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 28 października 2019

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30 października 2019 roku tj. środa, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 10:00 do 12:00 w miejscowości Michałowice w rejonie ul. Komora, ul. Banasiówka, ul. Urocza, ul. Krótka, ul. Radosna, ul. Wspólna, ul. Galicyjska, ul. Legionowa, ul. Wesoła, ul. Kordonowa, ul. Widokowa,

Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 449/2 w gm. Michałowice – otwór poszukiwawczy (studzienny) DZ-1

Opublikowane przez - 25 października 2019

Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 449/2 w gm. Michałowice – otwór poszukiwawczy (studzienny) DZ-1 Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Przedmiar robót Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna Załącznik nr 4 Projekt robót geologicznych Załącznik nr 5 Projekt umowy Załącznik nr 6 Decyzja Srarosty

Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 21 października 2019

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23.10.2019 roku tj. środa, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 10:00 do 15:00 w miejscowości Michałowice ul. Banasiówka, ul. Działkowa, ul. Wiśniowa, z powodu prac na sieci wodociągowej.

Dostawa fabrycznie nowego zestawu do inspekcji kanalizacji w zakresie średnic do 400 mm z wychylno-obrotową głowicą.

Opublikowane przez - 14 października 2019

Dostawa fabrycznie nowego zestawu do inspekcji kanalizacji w zakresie średnic do 400 mm z wychylno-obrotową głowicą. Zapytanie ofertowe – Dostawa fabrycznie nowego zestawu do inspekcji kanalizacji Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa fabrycznie nowej zabudowy wysokociśnieniowej do czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic do 400mm zamontowanej na przyczepie.

Opublikowane przez - 14 października 2019

Dostawa fabrycznie nowej zabudowy wysokociśnieniowej do czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic do 400mm zamontowanej na przyczepie. Zapytanie ofertowe – Dostawa fabrycznie nowej zabudowy wysokociśnieniowej Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu cargo.

Opublikowane przez - 14 października 2019

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu cargo. Zapytanie ofertowe – Dostawa fabrycznie nowego samochody dostawczego Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 Wzór umowy Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego cz.2 Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego cz.3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu cargo.

Opublikowane przez - 14 października 2019

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu cargo. Zapytanie ofertowe – Dostawa fabrycznie nowego samochody dostawczego Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 Wzór umowy Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego Informacja o unieważnieniu postępowania

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy w ulicy Malowniczej na działkach nr 789, 790/58, 791/1, 792/13, 792/14, 793/5, 793/6, 793/8, 798/1 w miejscowości Michałowice, gmina Michałowice

Opublikowane przez - 14 października 2019

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy w ulicy Malowniczej na działkach nr 789, 790/58, 791/1, 792/13, 792/14, 793/5, 793/6, 793/8, 798/1 w miejscowości Michałowice, gmina Michałowice Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 –

Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 790/58 w gm. Michałowice – przysiółek Komora (otwór poszukiwawczy – studzienny) SD-1

Opublikowane przez - 14 października 2019

Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 790/58 w gm. Michałowice – przysiółek Komora (otwór poszukiwawczy – studzienny) SD-1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe Zał nr 1 – Formularz ofertowy Zał nr 2 – Przedmiar robót Zał nr 3 – Specyfikacja techniczna Zał nr 4 – Projekt

Pobór i badanie pobranych próbek wody pitnej w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego, a także wybranych parametrów wody oraz wykonanie sprawozdań z wyników analiz

Opublikowane przez - 14 października 2019

Pobór i badanie pobranych próbek wody pitnej w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego, a także wybranych parametrów wody oraz wykonanie sprawozdań z wyników analiz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy badania Załącznik nr 1a – arkusz wyceny Załącznik nr 1b – arkusz wyceny Załącznik nr 1c –