KOMUNIKAT o ogłoszeniu taryf

Opublikowane przez - 15 maja 2019

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. uprzejmie informuje wszystkich odbiorców usług, że Decyzją Nr KR.RET.070.188.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie gminy Michałowice. W związku z powyższym od dnia 29

Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 8 maja 2019

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice, w dniu dzisiejszym w godzinach od 10:30 do 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Michałowice na ul. Nad Dłubnią, ul. Koźlica ul. Parkowej oraz części ul. Dąbrowskich i ul. Podedworze.