Informacje, komunikaty

UWAGA! ZAKAZ!

W związku z brakami wody spowodowanymi nadmiernym używaniem jej do podlewania ogrodów przydomowych oraz występującą bezdeszczową pogodą, zakazuje się Mieszkańcom Gminy Michałowice podlewania ogrodów, napełniania zbiorników wodnych oraz mycia samochodów w godzinach 6.00 do 23.00.

Wójt Gminy Michałowice
Antoni Rumian

Pełna treść zarządzenia (pdf)

Ograniczenia w poborze wody!

W związku z panującymi upałami oraz miejscowymi brakami wody przypominamy Państwu o zakazie podlewania ogródków i napełniania basenów w godzinach 6-23. W ostatnich dniach pobór wody ze zbiorników w naszej gminie wzrósł 3-krotnie. Prosimy wszystkie osoby, którym nie brakuje wody o ograniczenie jej zużycia. W ten sposób osoby, których domy są na najwyższych wzniesieniach i na końcówkach wodociągu będą mogły również z niej skorzystać.

Przypominamy, że umowy, które Państwo mają zawarte z PUK w Michałowicach dotyczą dostarczania wody na cele bytowe, a nie gospodarcze. W przypadkach łamania zakazu podlewania trawników i napełniania basenów, PUK może wszcząć procedurę wypowiedzenia umowy i odcięcia odbiorcy wody od sieci wodociągowej.

W przypadkach braku wody, u sołtysów będzie można pobrać wodę w butelkach, a w Michałowicach III u konserwatora sieci Józefa Pateckiego, ul. Warszawka 176.

Jarosław Sadowski
Zastępca Wójta Gminy Michałowice


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Michałowice Sp. z o.o.


Nasze biuro obsługi czynne:
Poniedziałek 9.00 - 18.00
Wtorek-Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00-15.00

Adres:
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
(Zakład znajduje się w budynku Urzędu Gminy - III piętro)

 TEL. 12-388-87-71, 12-388-57-40
 FAX 12-388-87-71
 e-mail: sbro@michalowice.malopolska.pl
 e-mail: puk@michalowice.malopolska.pl

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne po godzinach pracy biura:


Pielgrzymowice, Sieborowice, Zagórzyce:

504 042 331


Kończyce, Książniczki, Raciborowice, Więcławice, Zdzięsławice:

604 982 790, 697 972 692


Masłomiąca, Wola Więcławska:

572 730 237  


Młodziejowice, Wilczkowice, Zerwana, Michałowice:

501 671 052 


Górna Wies, Kozierów, Michałowice:

506 775 692 


Polecamy